Fotografia z pbulikacji J. Gieysztora "Pamiętniki z lat 1857-1865", t. II, Wilno 1921, s. 49.