Fotografia z publikacji  pt. "Księga o Śląsku wydana z okazji jubileuszu 35-letn. istnienia „Znicza” pod redakcją Alojzego Targa", Cieszyn 1929, s. 212.