Fotografia opblikowana w 1912 roku w  "Tygodniku Ilustrowanym", nr 1, s. 14