Od lewej starszy syn Stanisław i najmłodszy z rodzeństwa Bohdan na kolanach matki, Wiktorii z d. Kossobudzkiej; córka Maria (później Brodacka); Cecylia Kossobudzka (córka z drugiego małżeństwa matki Władysława, Marii z Matuszewiczów Jaxa-Rożenowej, z Szymonem Kossobudzkim – bratem Wiktorii), po prwej  matka Wiktorii, Cecylia Kossobudzka z d. Trzcińska. Na drugim planie Władysław i dzieci góralskie.  Fotorgafia ze zbiorów rodzinnych państwa Klary i Krystiana Brodackich.