Obraz olejny namalowany w 1883 roku.  Własność Muzeum Narodowego w Warszawie.