Dyrektor oddziału PKO w Katowicach Władysław Baczyński podczas wręczania książeczek uczniom. Widoczni m.in.: starosta rybnicki Jan Wyględa (2), wizytator szkolny Musioł (3), inspektor szkolny Linca (4), kierownik szkoły (1. z prawej).

Fotografię wykonał Czesław Datka.