Marszałek Polski Edward Rydz-Śmigły przemawia po otrzymaniu buławy marszałkowskiej. Na dziedzińcu Zamku Królewskiego stoją w rzędzie za marszałkiem Rydzem-Śmigłym od lewej: marszałek senatu Aleksander Prystor, premier  gen. Felicjan Sławoj Składkowski, marszałek sejmu Stanisław Car, kardynał Aleksander Kakowski, prymas August Hlond, Walery Sławek, prof. Kazimierz Bartel oraz komisarz rządu Władysław Jaroszewicz (na prawo za premierem Składkowskim), kapelan prezydenta RP ks. Jan Humpola (na prawo za Wł. Jaroszewiczem), wiceminister spraw zagranicznych Jan Szembek (na lewo za prymasem Hlondem), ks. Bolesław Filipiak (2. na lewo za kard. Kakowskim).