Po wręczeniu listów uwierzytelniających. Fotografia grupowa. Widoczni w pierwszym rzędzie od lewej do prawej: dyrektor Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych hr. Karol Romer, minister poczt i telegrafów Emil Kaliński, minister opieki społecznej Marian Zyndram Kościałkowski, wiceminister spraw zagranicznych Jan Szembek, nuncjusz apostolski ks. arcybiskup Filippo Cortesi, prezydent RP Ignacy Mościcki, wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski, charge d`affaires Nuncjatury Apostolskiej w Polsce ks. prałat Alfredo Pacini, kapelan prezydenta RP Ignacego Mościckiego ks. Jan Humpola, NN, NN, NN, kierownik Referatu Ogólnego MSZ Paweł Morstin. W drugim rzędzie widoczni: adiutant prezydenta RP kapitan Marynarki Wojennej RP Stefan Kryński, kpt. Zygmunt Roszkowski, szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP gen. Kazimierz Piotr Schally, szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Stanisław Łepkowski, adiutant prezydenta RP kapitan Józef Hartman, NN, zastępca szefa Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP podpułkownik Stefan Czerwiński, NN.