Gen. Jan Romer wręcza sztandar dowódcy pułku płk. Benedyktowi Chłusewiczowi.