Ilustracja do książki Adama Mickiewicza "Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie : historya szlachecka z 1811 i 1812 r.", wydanej w 1892 roku we Lwowie przez H. Altenberga (tablica między stronami 8 i 9).