Redaktor naczelny Ilustrowanego Kuriera Codziennego Marian Dąbrowski (2. z prawej) z żoną Michaliną w rozmowie z uczestnikiem wyścigu kolarskiego. Widoczny m.in.: redaktor Jan Stankiewicz (3. z prawej).