Minister Jędrzej Moraczewski (3. z lewej w I rzędzie) w otoczeniu m.in. prezydenta Warszawy Zygmunta Słomińskiego (6. z lewej w I rzędzie) podczas wystawy. Widoczne szyldy reklamowe: "G. Gerlach", "Kamieniołomy Granitowe Skała", "M. Fajnsztejm Kowel".