Uczestnicy otwarcia wystawy. Widoczni m.in. artysta malarz Jan Rosen (w środku, z brodą i wąsami), generał Czesław Jarnuszkiewicz, artysta malarz Kazimierz Lasocki, prezes Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych Stanisław Brzeziński (I rząd, 3. z prawej).