Uczestnicy otwarcia wystawy. Stoją od lewej: Strojewski, dyrektor Departamentu Nauki i Sztuki w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Władysław Skoczylas, minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Sławomir Czerwiński, artysta malarz Wojciech Jastrzębowski.