Uczestnicy otwarcia wystawy. Widoczni m.in. artysta malarz Kasper Pochwalski (1. z lewej), artysta malarz Wacław Taranczewski (2. z lewej), artysta malarz Stanisław Pochwalski (3. z lewej), wiceprezydent Krakowa Witold Ostrowski (4. z lewej), sekretarz Prezydium Rady Miejskiej m. Krakowa Tadeusz Piotrowski (5. z lewej), prezydent Krakowa Mieczysław Kaplicki (6. z lewej), wojewoda krakowski Mikołaj Kwaśniewski (7. z lewej), artysta rzeźbiarz Stanisław Majchrzak (10. z lewej), artysta malarz Józef Mehoffer (4. z prawej), konserwator wojewódzki Bogdan Treter (z prawej), sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie Artur Schoeder (2. z prawej).