Litografia opublikwoana po 1828 roku w Warszawie w Lit. Bank. Pol.