Posiedzenie Rady Naczelnej Związku Legionistów Polskich. Widoczni m.in.: wojewoda kielecki Władysław Dziadosz (pierwszy rząd, 12. z prawej), wiceminister spraw wojskowych generał Tadeusz Kasprzycki (pierwszy rząd, 11. z prawej), gen. Edward Rydz-Śmigły (pierwszy rząd, 10. z prawej), premier Walery Sławek (w pierwszym rzędzie, 9. z prawej), dowódca Okręgu Korpusu VII (Poznań) gen. Edmund Stanisław Knoll-Kownacki (pierwszy rząd, 7. z prawej), minister spraw zagranicznych Józef Beck (pierwszy rząd, 6. z prawej), Kazimierz Świtalski (pierwszy rząd, 4. z prawej), wojewoda krakowski Mikołaj Kwaśniewski (pierwszy rząd, 3. z prawej), prezydent Krakowa Mieczysław Kaplicki (pierwszy rząd, 2. z prawej), wiceminister spraw wojskowych generał Felicjan Sławoj Składkowski (drugi rząd, 1. z prawej), dowódca Okręgu Korpusu V (Kraków) gen. Aleksander Narbut-Łuczyński (pierwszy rząd, 4. z lewej), minister rolnictwa i reform rolnych Juliusz Poniatowski (pierwszy rząd, 3. z lewej).