Prezydent RP Ignacy Mościcki (drugi z prawej) przechodzi przed frontem żołnierzy, witany przez delegacje wojska i ludność cywilną na granicy miasta. Obok Prezydenta idą: adiutant prezydenta kpt. Zygmunt Gużewski (na lewo od gen. Osińskiego), gen. dyw. Aleksander Osiński (na lewo od prezydenta), płk Jan Głogowski (na prawo od prezydenta), gen. Janusz Głuchowski (na lewo za prezydentem). 

Fotografię wykonał Witold Pikiel.