Drzeworyt według wzoru Jana Matejki opublikowany w książce Fryderyka Papée "Jan Długosz, jego czasy i jego dzieła", wydanej w 1897 roku we Lwowie przez Towarzystwo Pedagogiczne.