Zawodnicy Warszawianki na trasie. Od prawej: Janusz Kusociński, Kazimierz Kuźmicki.