Fotografia sytuacyjna wykonana w atelier w Warszawie w 1937 roku.