Uczestnicy zebrania podczas obrad. Widoczni m.in.: przewodniczący komitetu dr Adam Lewak (z lewej w środku), naczelnik Wydziału Prasowego w Departamencie Polityczno-Ekonomicznym MSZ Leon Chrzanowski (ósmy z prawej przodem), prof. Samuel Dickstein (siódmy z lewej) i naczelnik S. Natanson.