Fotografia grupowa uczestników zjazdu. Siedzą od lewej: Stefan Piechocki, Henryk Konic, Bolesław Bielawski. Stoją od lewej: Wojciech Żytomierski, Tadeusz Miksiewicz, Stanisław Kalinowski, Witold Jeszke, Tadeusz Janiszewski, Artur Till, Stanisław Rowiński, Tempski, Bruno Blumenfeld, Tadeusz Sokołowski, Karol Argasiński, Marian Ujejski, Wacław Szumański.