Fotografia grupowa uczestników zjazdu w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych. Widoczni m.in.: prezes Związku minister Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski (stoi dziesiąty z lewej), gen. w stanie spoczynku Lucjan Żeligowski (siedzi drugi z lewej) i gen. Aleksander Osiński (siedzi czwarty z lewej).