Prezydium zjazdu. Od lewej widoczni: profesor Jerzy Smoleński, profesor Witold Staniewicz, profesor Stanisław Pawłowski, profesor Józef Borowik.