Defilada. Wśród defilujących widoczni m.in. wiceminister spraw wojskowych gen. Janusz Głuchowski (pierwszy z lewej), dowódca Podlaskiej Brygady Kawalerii gen. Ludwik Kmicic-Skrzyński, dowódca Kresowej Brygady Kawalerii płk Stefan Hanka-Kulesza (pierwszy od prawej). Na trybunie stoi generalny inspektor sił zbrojnych marszałek Edward Rydz-Śmigły.