Uczestnicy zjazdu na dziedzińcu Biblioteki Jagiellońskiej. Widoczni m.in. Michał Walicki (w drugim rzędzie 6. z prawej w jasnym garniturze), profesor Władysław Tatarkiewicz (siedzi pośrodku w jasnym płaszczu), Józef Muczkowski (siedzi 3. z lewej).