Prezes Dzielnicy Krakowskiej Polskiego Związku Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" Stanisław Rowiński przemawia na uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej na gmachu krakowskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" ku czci poległych w walce o niepodległość legionistów-sokołów.