Uczestnicy zjazdu. Widoczni m.in. minister rolnictwa Zdzisław Ludkiewicz, wiceminister rolnictwa Wacław Karwacki, wojewoda białostocki Marian Zyndram Kościałkowski, wojewoda kielecki Jerzy Paciorkowski, wojewoda nowogródzki Wacław Kostek-Biernacki, wojewoda wołyński Henryk Józewski, wojewoda wileński Zygmunt Beczkowicz, wojewoda warszawski Stanisław Twardo, wiceminister spraw wewnętrznych Władysław Korsak.