Uczestnicy zjazdu na tarasie domu obrad w Oleandrach. Widoczni m.in.: pułkownik Walery Sławek (w 1. rzędzie pośrodku, w rozpiętym płaszczu, z rękami w kieszeniach), wiceprezydent Krakowa Stanisław Klimecki (2. z lewej w 1. rzędzie), wojewoda lwowski Władysław Belina-Prażmowski (na prawo za W. Sławkiem, z wąsami), dr Władysław Dziadosz (na prawo od Wł. Beliny-Prażmowskiego), inż. Stefan Strojek i generał Andrzej Galica (w mundurze, na lewo od W. Sławka).