Uczestnicy zjazdu Zarządu Głównego Związku Legionistów Polskich na dziedzińcu wawelskim. Na pierwszym planie widoczni m.in.: wiceprezydent Krakowa Stanisław Klimecki (1. z lewej), prezydent miasta Mieczysław Kaplicki (6. z lewej, w okularach), pułkownik Walery Sławek (7. z lewej), wojewoda lwowski Władysław Belina-Prażmowski (8. z lewej), generał Andrzej Galica (pośrodku w mundurze), starosta krakowski Władysław Wnęk (na prawo od gen. Galicy), wiceprezes Związku Władysław Dziadosz (na prawo od starosty Wnęka) oraz wiceprezydent Krakowa Rudolf Radzyński (1. z lewej w 3. rzędzie, z laską, w okularach). W głębi widoczna katedra wawelska.