Naczelnik krakowskiego okręgu Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" Stanisław Rowiński (z prawej) wręcza nagrodę zwycięzcy pięcioboju.