Działacze Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" i przedstawiciele władz miasta podczas uroczystości na Rynku. Widoczni m.in.: naczelnik Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Krakowie Stanisław Rowiński (drugi z lewej) i burmistrz Rzeszowa Roman Krogulski (trzeci z lewej w pierwszym rzędzie).