Naczelnik krakowskiego okręgu Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" Stanisław Rowiński (z prawej) wręcza nagrodę zwycięzcy pięcioboju. Fotografia z lat 1919-1939.