Obraz olejny na płótnie z 1844 roku.  Znajduje się w Litewskim Muzeum Sztuki w Wilnie. 

Żródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.