Drzeworyt według wzoru Franciszka Tegazzo, opublikowany w 1879 roku w "Tygodniku Ilustrowanym" nr 162 s. 65.