Rycina zamieszczona w 1887 roku w tygodniku "Wszechświat", T.6, nr 51, s. 801.