Zygmunt Singer, polski dyrygent i kompozytor zamieszkały we Francji - fotografia portretowa. (1936 r.)