Fotografia z Biblioteki Kongresu USA. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (Bain).