Fotografia z Biblioteki Kongresu USA wykonanana 18.05.1917 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (autor: Bain).