O duszpasterstwie kajakowym Karola Wojtyły i wspólnych wyprawach turystycznych z lat 50-tych i 60-tych opowiadają ich uczestnicy.

Źródło: Centrum Myśli Jana Pawła II.