http://biblioteka.centrumjp2.pl
Biblioteka Centrum Myśli Jana Pawła II. Setki bezpłatnych materiałów na temat Jana Pawła II.

Ks. bp. Tadeusz Pieronek pamięta ks. Wojtyłę z czasów gdy wykładał on w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie oraz na KULu. Bp Wojtyła był przełożonym ks. Pieronka więc wówczas przychodził do niego z rożnymi sprawami, m.in. prosząc o zgodę na wyjazd na studia za granicę. Później, gdy ks. Pieronek studiował w Rzymie, w trakcie wizyt w Wiecznym Mieście bp Wojtyły, służył mu pomocą i towarzystwem. bp Wojtyła często zabierał wówczas swoich księży na spotkania i wyprawy za miasto. Bp Pieronek towarzyszył bp Wojtyle w Rzymie, w dniu odbierania przez niego kapelusza kardynalskiego - był wtedy nieoficjalnym sekretarzem bp Wojtyły. Uczestniczył w rekolekcjach, które bp Wojtyła wygłosił w Rzymie dla papieża Pawła VI. Rozmówca był czynnie zaangażowany w prace synodu krakowskiego i w zespoły redakcyjne wprowadzające w praktykę w diecezji krakowskiej naukę soboru watykańskiego II. Przygotowywał I pielgrzymkę do Polski, czynnie uczestniczył w realizacji następnych, pełniąc różne funkcje organizacyjne. Z rąk papieża Jana Pawła II otrzymał sakrę biskupią. 

Ks. bp. Tadeusz Pieronek urodzony w 1934 w okolicach Żywca. Biskup, profesor kanonicznego prawa procesowego. Święcenia kapłańskie przyjął w 1957, sakrę biskupią otrzymał w 1992 roku w Rzymie, z rąk papieża Jana Pawła II. W latach 1951-1954 studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a po likwidacji Wydziału - w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. W latach 1956-1960 kontynuował studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie otrzymał doktorat. W latach 1961-1965 studiował na Wydziale Prawa Cywilnego Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie oraz ukończył Studium Roty Rzymskiej. W 1987 roku uzyskał tytuł naukowy profesora. O roku 1992 zastępca sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, a od 1993 do 1998 jej sekretarz generalny. Był rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od 1998 roku jest przewodniczącym Kościelnej Komisji Konkordatowej. Przewodniczył także pomocniczemu trybunałowi ds. beatyfikacji Jana Pawła II. 31 sierpnia 1998 złożył rezygnację z urzędu biskupa pomocniczego diecezji sosnowieckiej. Pomaga biskupom archidiecezji krakowskiej w czynnościach liturgicznych. Mieszka w Krakowie.