Program Stanisława Janickiego o twórczości Aleksandra Żabczyńskiego, opublikowany na stronie telewizji Kino Polska.