Materiał filmowy wyemitowany po raz pierwszy podczas stanu wojennego w Polsce 31 stycznia 1982 roku,  opublikowany na kanale Ambasady USA w Warszawie.