Audycja Polskiego Radia z 2014 roku. Organizacja przez Muzeum Niepodległości, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Stowarzyszenie Historyków Wojskowości i Zakład Historii Ruchu Ludowego konferencji naukowej „Od Insurekcji Kościuszkowskiej do Powstania Warszawskiego". Rozmowa Katarzyny Kobyleckiej z dyrektorem Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, doktorem Januszem Gmitrukiem:
- cele konferencji, analiza dotychczasowych powstań narodowych, 
- rola powstań w zachowaniu tożsamości narodowej,
- nowe informacje dotyczące insurekcji kościuszkowskiej,
- odsłonięcie przez Pałacem Lubomirskim w Warszawie pomnika naczelnika w 2010 roku,
- znaczenie Tadeusza Kościuszki dla losów zrywu z 1794 roku,
- wystawa przygotowana przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego,
- chłopski charakter powstania,
- rola T. Kościuszki w wojnie o niepodległość USA,
- okoliczności wybuchu Insurekcji Kościuszkowskiej,
- przebieg powstania,
- losy Tadeusza Kościuszki po upadku powstania,
- reedycja książki Artura Śliwińskiego "Powstanie Kościuszkowskie".

Autor audycji, prowadzenie Katarzyna Kobylecka, wykonawca (wprowadzenie) Zbigniew Krajewski, uczestnik- historyk Janusz Gmitruk.