Audycja Polskiego Radia z 21.11.1995. Kwestia przynależności narodowej astronoma Mikołaja Kopernika (1473-1543). Rozmowa Andrzeja Sowy z historykiem, profesorem Tadeuszem Rosłanowskim: - spór o narodowość badacza od końca XVIII wieku; - udowadnianie polskości M. Kopernika przez Jana Śniadeckiego; - lojalny poddany króla Polskiego będącego suwerenem Prus Królewskich; - pochodzenie rodziny ojca ze śląskiej miejscowości Koperniki, matka należąca do kupieckiego rodu Watzenrode; - spokrewnienie z rodzinami wywodzącymi się z Westfalii i Turyngii; - postać dziadka Łukasza Watzenrode, przeciwnika Zakonu Krzyżackiego; - edukacja M. Kopernika w języku niemieckim i łacinie; - prawdopodobne okoliczności nauki języka polskiego; - rola łaciny w świecie nauki; - studia na Uniwersytecie Krakowskim i uczelniach włoskich; - druki w języku polskim na przełomie XV i XVI wieku; - międzynarodowa wspólnota intelektualistów; - postrzeganie M. Kopernika przez Niemców; - „O obrotach sfer niebieskich” pisane z języku łacińskim i wydrukowane w Norymberdze; - przykład sporu o pochodzenie Marii Skłodowskiej-Curie; - potępienie ze strony Protestantów a następnie Kościoła Katolickiego; - walka o M. Kopernika prowadzona przez polski i niemiecki nacjonalizm.

Autor audycji, prowadzenie - Andrzej Sowa; współtwórca - Bożena Sarnowska.