INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Andrzej Pograbka (Pograbius)     

Andrzej Pograbka (Pograbius)  

 
 
1 poł. XVI - 1602
Biogram został opublikowany w latach 1982-1983 w XXVII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Pograbka (Pograbius) Andrzej (zm. 1602), lekarz, kartograf. Pochodził z Pilzna, bez wątpienia z rodziny mieszczańskiej, był synem Stanisława. Do metryki Uniw. Krak. wpisał się w półr. letn. 1556, ale na bakałarza filozofii promował się prawdopodobnie dopiero w r. 1566. W l. 1566/7 odbył swoje biennium bakalarskie na Wydziale Filozoficznym, przygodnie chwytając za pióro i – zapewne w celach zarobkowych – kreśląc okolicznościowe wiersze pochwalne, m. in. Na herb … Herborthów z Fulsztyna (w „Herbarzu” Marcina Siennika, Kr. 1568) oraz Do krześcijańskiego czytelnika (przy końcu „Historyi o obrazie w Częstochowie Panny Marjej i o cudach rozmaitych tej wielebnej tablice”, Kr. 1568). W r. 1568 wyjechał na koszt lekarza przemyskiego Jakuba z Uścia na studia lekarskie do Włoch. Dzięki wyznaniom P-i wiemy, że w naukach medycznych kształcił się w Padwie pod kierunkiem m. in. A. Bellacata, H. Capodivacca, P. Crassusa, B. Paternusa, a w humaniorach i filozofii pobierał nauki u F. Pendasia i F. Piccolominiego. Uzyskawszy 24 VI 1571 doktorat filozofii i medycyny, przeniósł się z Padwy do Bolonii (słuchał tam m. in. H. Cardana) i Wenecji, gdzie jego mistrzami w sztuce lekarskiej byli: A. Sicco i D. Bellabono. Pobyt w Padwie wyzyskał dla opracowania w r. 1569 mapy Polski w skali 1 : 2 000 000, pt. Partis Sarmatiae Europeae, quae Sigismundo Augusto Regi Poloniae potentissimo subiacet, nova descriptio (wyd. w Wenecji w r. 1570). Jak pisał w datowanej z Padwy dedykacji do kasztelanica gnieźnieńskiego Mikołaja Tomickiego, zamiar opracowania swej mapy powziął po dostrzeżeniu błędów na wydanej w Wenecji mapie Polski, ale nie określił jej bliżej. Mogła to być mapa bądź F. Berteliego z r. 1562, bądź J. Gastaldiego z r. 1562 lub 1568. Sam oparł się w zasadzie na mapie Polski Wacława Grodeckiego (Bazylea ok. 1562), a także na mapie Europy G. Mercatora (1554), do których wniósł sporo nowych miejscowości, przede wszystkim z terenu Wielkopolski i Kujaw, oraz parę dróg, do czego wyzyskał prawdopodobnie jakieś własne itineraria oraz informacje od swoich padewskich kolegów, może właśnie Tomickiego, który był w Padwie w r. 1568. Prócz dedykacji wskazuje na to umieszczenie na mapie Tomic, których nie ma u Grodeckiego. Powróciwszy do kraju w maju 1572, poświęcił się P. praktyce lekarskiej, zapewne na prowincji, nie wymieniają go bowiem źródła krakowskie. Jedynym śladem jego zainteresowań medycznych był – obok szczątków fachowej biblioteki – poradnik lekarski Ad omnes fere internos et externos morbos remediorum a probatissimis in re medica authoribus compositorum liber … (rkp. B. Uniw. Warsz. 63/19, zaginiony w r. 1948). Zmarł prawdopodobnie w r. 1602 w lubelskim zapewne Opolu.

 

Estreicher (mylnie pod Pogorzelski); Giedroyć, Źródła do dziej. medycyny; Historia Nauki Polskiej, Wr. 1974 VI; Kośmiński, Słown. lekarzów; – Buczek K., Dzieje kartografii polskiej od XV do XVIII w., Wr. 1963 s. 35–9 (tablica XVII z pomniejszoną reprodukcją mapy); tenże, Kartografia polska w czasach Stefana Batorego, W. 1933 s. 72–3, 76; Lachs J., Polscy uczniowie padewskiej szkoły lekarskiej, „Arch. Hist. Med.” T. 1: 1924 s. 277–8; Olszewicz B., Kartografia polska XV–XVI w. (Przegląd chronologiczno-bibliograficzny), Lw. 1930 (Pograbski); – Album stud. Univ. Crac., III 20; Materiały do historii Polaków w Padwie, Wyd. S. Windakiewicz, Arch. do Dziej. Liter., Kr. 1892 VII 162; Wisłocki W., Incunabula typographica Bibliothecae Universitatis Cracoviensis, Kr. 1900; – B. Jag.: rkp. 232.

Leszek Hajdukiewicz

 

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.