. Audycja poświęcona 149. rocznicy wybuchu powstania styczniowego, największego zrywu narodowowyzwoleńczego przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Pomimo klęski militarnej, powstanie umocniło polską świadomość narodową, miało wpływ na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń. Redaktor Hanna Maria Giza rozmawia z profesorem Wiesławem Cabanem [ze studia w Kielcach] - historykiem, badaczem polskich zrywów niepodległościowych, prorektorem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach:
- mit powstania styczniowego w świadomości Polaków, 
- powstanie styczniowe w literaturze polskiej,
- skutki upadku powstania styczniowego,
- dyktatorzy powstania styczniowego,
- echa powstania styczniowego w Europie,
- kontrowersyjne działania Aleksandra Wielopolskiego,
- próby zaangażowania warstw chłopskich do udziału w powstaniu styczniowym,
- pozytywne skutki wybuchu powstania styczniowego.
Audycja Polskiego Radia z 2012 roku, z telefonicznym i mailowym udziałem słuchaczy. Pytania słuchaczy i odpowiedzi [po 31 minucie]:
- szkodliwy wpływ powstania styczniowego na historię Polski,
- jakie były losy skonfiskowanych majątków polskich po upadku powstania styczniowego,
- kto był najwybitniejszym dowódcą w powstaniu styczniowym,
- gdzie mieści się muzeum powstania styczniowego,
- poglądy Jerzego Łojka na temat powstania styczniowego,
- stosunek Rosjan do powstania styczniowego,
- postać powstańca księdza Stanisława Brzóski.

Realizator Roman Chomicz; autor audycji, prowadzenie Hanna Maria Giza; uczestnik- historyk, badacz polskich zrywów niepodległościowych Wiesław Caban.
Sygnał cyklu nagrany.