INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Andrzej Szebesta zwany Ondraszkiem      Frag. drzeworytu Władysława Skoczylasa "Ondraszek" z 1926 roku.

Andrzej Szebesta zwany Ondraszkiem  

 
 
1680 - 1715-04-01
Biogram został opublikowany w latach 2010-2011 w XLVII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Szebesta Andrzej zwany Ondraszkiem (Fuciman Andrzej, Ondra, Ondraszek z Janowic) (1680–1715), zbójnik ze Śląska Cieszyńskiego, bohater licznych podań.

Pochodził z bogatej chłopskiej rodziny wójtów w Janowicach koło Frydku (obecnie Janovice, Republika Czeska). Ur. w Janowicach, ochrzczony 13 XI, był najstarszym dzieckiem wójta Andrzeja (Ondry) i jego pierwszej żony Doroty (zm. 29 XII 1708). Miał dziewięcioro rodzeństwa: braci Jana, Jakuba i Jerzego oraz siostry Dorotę, Annę, Magdę i Katarzynę. Przyrodnim rodzeństwem S-y (z małżeństwa ojca z Zuzanną Walkową) byli Tomek i Marianna. Brat S-y, Jan, występuje w źródłach po r. 1709 pod nazwiskiem Fuciman; na tej podstawie badacze czescy (A. Adamus, A. Sivek) przyjęli, że nazywał się tak również S. Nazwiskiem Szebesta określił zbójnika Ondraszka jako pierwszy w r. 1804 przyrodnik i topograf Reginald Kneifel. Istnieje hipoteza, że S. zajmował się wypasem owiec, należących do Jana Szebesty, wójta Ligoty Górnej (obecnie Vyšni Lhoty, Republika Czeska) i stąd otrzymał przezwisko «od Szebesty».

Przypuszcza się, że między r. 1695 a 1709 służył S. w armii cesarskiej. Jednak wg innych hipotez był w pierwszej dekadzie XVIII w. uczestnikiem powstania siedmiogrodzkiego ks. Franciszka II Rakoczego, a w r. 1708, na czele niedobitków powstania, kontynuował walki przeciw Habsburgom, tym razem w rodzinnych stronach. Wg Gregora Wolnego S. i jego kompan Juraszek obrabowali ok. r. 1705 Jerzego Krsę, proboszcza w miejscowości Stará Bělá. W r. 1709 wójtostwo w Janowicach objął młodszy brat S-y, Jan, z czego wnioskuje się, że S. nie przebywał w tym czasie tamże. W r. 1711 został S. przywódcą grupy zbójników, składającej się głównie z chłopów z pogranicza Moraw i Śląska Cieszyńskiego, byłych żołnierzy i dezerterów z armii cesarskiej. Działał w Księstwie Cieszyńskim i na Morawach. Jego ludzie obstawiali drogi i napadali na podróżnych i na wioski, mordując przy tym opornych oraz ściągali kontrybucje z niektórych majątków ziemskich i dworów, także ze wsi. Późniejsze źródła przypisywały S-cie m.in. napady na zameczki w Raju koło Frysztata i Błędowicach. Władze wyznaczyły nagrodę za dostarczenie S-y żywego lub martwego. Podczas gościny w karczmie Antoniego Horaka w Świadnowie (Sviadnov), S. w nocy z 31 III na 1 IV 1715 został zabity przez członka swej bandy, Jerzego Juraszka. W spisku przeciw S-cie brali udział także inni zbójnicy. Ciało S-y przewiezione do Frydku, zostało poćwiartowane i rozwieszone w okolicy.

Brak informacji, by S. założył rodzinę.

S. stał się popularnym bohaterem ludowym. Wg podań okradał bogatych, a zdobyte bogactwo rozdawał biednym. Miał być obdarzony nadzwyczajną siłą, był też chytry i podstępny, posiadał magiczne przedmioty: obuszek, flintę i pintę (kubek). Jego postać szybko pojawiła się w literaturze. Już w l. 1751–4 dworski teatr w Norymberdze wystawiał sztukę, której treścią były losy S-y. W r. 1780 wiedeński teatr wędrowny Karla von Marinelliego pokazał sztukę „Die bestraften Räuber Ondrasseck und Jurasseck oder Räuber in Siebenbürgen”. Do postaci S-y nawiązywali zwłaszcza twórcy ze Śląska Cieszyńskiego. Robert Zanibal ogłosił opowieść „Ondraszek. Dowódca zbójców” („Gwiazdka Cieszyńska” 1872 nr 18–32), w której zebrał wiele podań o słynnym zbójniku. Wielką popularnością cieszyła się książeczka Aleksandra Boruckiego (krypt. A.B), „Ondraszek, słynny dowódca zbójców w Śląskim Beskidzie” (Cieszyn 1889), zaliczana do literatury jarmarczno-odpustowej. Po historię S-y sięgali później: Józef Zaleski w powieści „Ondraszek” („Dzien. Cieszyński” 1913–14), Emanuel Grim w poemacie „Ondraszek” (wyd. w zbiorze „Znad brzegów Olzy”, Cieszyn 1913), Jan Zahradnik (pseud. Jasio Kojkowski) w sztuce „Ondraszek, herszt zbójców Beskidu Śląskiego” (prapremiera 6 V 1906, wyd. w: „Zaranie Śląskie” R. 5: 1929 z. 2), Zofia Kossak w opowiadaniu „Prawdziwa historia Ondraszka Szebesty” („Czas” 1924 nr 294, 296, 1925 nr 1–7, przedr. w jej zbiorze „Wielcy i mali”, Kr. 1927), Karol Berger w niepublikowanych dramatach „Zbójnik śląski” (1928?) i „Zbójnicka krew” (1937?), Adolf Fierla w powieści „Ondraszek” („Gaz. Kresowa” 1930 nr 34–49, 51, 1931 nr 2, 5, 8, 19–32, wyd. osobne Frysztat 1930), balladzie „Ondraszkowe gody” (w zbiorze „Dziwy na gróniach”, Kr.–Cieszyn 1932) i wierszu „Ondraszkowa śmierć” (w zbiorze „Kamień w polu”, Český Těšín 1938) oraz Paweł Kubisz w poemacie scenicznym „Opowieść wydziedziczonych” (Český Těšín 1949). Szczególnie dużo utworów poświęcił S-cie Gustaw Morcinek: nowelę „Ondraszkowe ostatki” (P. 1930, adaptacja teatralna z muzyką W. Kilara wyst. w r. 1957 w Cieszynie), najlepszą w literaturze polskiej powieść na ten temat „Ondraszek” (Kat. 1937, wyd. 6, W. 1979, przekłady niemiecki 1955 i serbsko-chorwacki 1958, adaptacja teatralna B. Lubosza, wyst. 22 II 1962 w Bielsku-Białej), reportaż „W Ondraszkowej dziedzinie” (w zbiorze „Z mojej ziemi”, Stalinogród 1955) oraz „Przedziwna historia o zbójniku Ondraszku” (W. 1963, przekł. niemiecki 1972). Do libretta Morcinka Feliks Nowowiejski skomponował w r. 1934 operę „Ondraszek”. Z autorów czeskich pisali o S-cie m.in. František Sláma („Pán Lysé hory. Národní pověst o Ondrášovi i Jurášovi”, Opava 1891), Petr Bezruč (wiersz „Ondráš” w zbiorze „Slezské písně”, Praha 1920), a także Erwin Goj (wiersz „Óndraš” w zbiorze „Spiwajuco piaść”, Praha 1934), który zainspirowany losami S-y przyjął pseud. Óndra Lysohorsky. W r. 1959 zrealizowano krótkometrażowy film animowany „Ondraszek” w reżyserii Wacława Kondka z muzyką Stanisława Hadyny. W Wytwórni Filmów Dokumentalnych w Warszawie powstała w r. 1968 fantazja baletowa z chórem pt. „Ondraszkowe ostatki” (w reż. Jana Łomnickiego do muzyki i słów Hadyny), którą wykonywał Zespół Pieśni i Tańca «Śląsk»; widowisko to «Śląsk» przedstawił ponownie jako drugą część spektaklu „Stanisław Hadyna – legenda gór” (premiera 19 VI 2009 w Cieszynie). Renata Putzlacher, Tomáš Kočko i Bogdan Kokotek przygotowali spektakl muzyczny „Ondraszek – Pan Łysej Góry” (premiera 2 IV 2005 w Czeskim Cieszynie).

Imieniem Ondraszka nazwano m.in. ulice w Białymstoku, Katowicach, Krakowie, Szczyrku i Warszawie, trasę narciarską w rejonie Skrzycznego, pociąg kursujący na linii Warszawa–Bielsko-Biała oraz różne ośrodki wypoczynkowe w Beskidzie Śląskim i Żywieckim.

 

Obrazy olej. z XVIII w. „Śmierć Ondraszka” i „Juraszek nad zwłokami Ondraszka” w Muz. Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie; – Bibliogr. dramatu pol., I; Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Ostrava 1996 z. 7 s. 80; Golec J., Bojda S., Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Cieszyn 1993 I 211–12; Nowy Korbut; Słownik współczesnych pisarzy polskich, W. 1964 II; Współcz. pol. pisarze, V; – Internet: is.muni.cz/th/82336/ff_d/Ondras.pdf (Buchtová R., Postać zbójnika Ondraszka w literaturze Śląska Cieszyńskiego, Brno 2009); – Brożek L., Ondrasciana, „Kalendarz Głosu Ludu” R. 5: 1950 s. 40–8; tenże, Zbójnickie sprawy i dokumenty, „Kalendarz Zwrotu” 1955 s. 125–34; Danel-Ożga A., Kim był Ondraszek?, „Kalendarz Cieszyński” 1986 s. 39–44; Fierla G., Ondraszek w sztuce, „Zwrot” R. 2: 1950 nr 1 s. 6–9; Kroček M., Fojti na Frýdeckém panstvi, „Těšínsko” R. 45: 2002 z. 4 s. 5–6; Piasecki Z., Byli chłopcy, byli... Zbójnictwo karpackie – prawda historyczna, folklor i literatura polska, Kr. 1973; Sivek A., Ondráš z Janovic, Ostrava 1958 (bibliogr.); Tichánek J., Ondráš, Frýdek–Mistek 2009; – Kaufmann A., Gedenkbuch der Stadt Teschen, Hrsg. I. Buchholz-Johanek, J. Spyra, Cieszyn 2007 I 316–17; Kneifel R., Topographie des kaiserl. königl. Antheils von Schlesien, Brünn 1804 II cz. 1 s. 196–7; Wolny G., Die Markgrafschaft Mähren topographisch, statistisch und historisch geschildert, Brünn 1835 I 383; – Książnica Cieszyńska w Cieszynie: Zbiory Szersznika, sygn. DD IX 45; Zemský archiv w Opawie: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, sygn. Fr V 1, Metryki chrztów paraf. w Dobrej za l. 1655–99, k. 271v, 272v, 274v, 277, 279, 282, 285, 288 (chrzty S-y i jego rodzeństwa), sygn. Fr V 2, toż za l. 1700–27, k. 73v (chrzest Tomka, brata S-y), k. 92v (chrzest Magdaleny, bratanicy S-y), k. 102 (chrzest Andrzeja, bratanka S-y), k. 122v (chrzest Katarzyny, bratanicy S-y), sygn. Fr V 6, Metryki ślubów paraf. w Dobrej za l. 1697–1733, k. 31v (drugi ślub Andrzeja, ojca S-y), sygn. Fr V 8, Metryki zgonów paraf. w Dobrej za l. 1696–1732, k. 36 (zgon Doroty, matki S-y), k. 68v (zgon Zuzanny, macochy S-y), Sbírka pozemkových knih – Velkostatek Frýdek, sygn. G 596 (najstarsza księga gruntowa Janowic).

Michael Morys-Twarowski

 
 
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.