INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Antoni Stolpe młodszy      Antoni Stolpe, wizerunek na podstawie ryciny Al. Regulskiego z 1872 r.

Antoni Stolpe młodszy  

 
 
1851-05-23 lub 05-26 - 1872-09-07
Biogram został opublikowany w latach 2006-2007 w XLIV tomie Polskiego Słownika Biograficznego.


 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Stolpe Antoni młodszy (1851–1872), kompozytor, pianista i dyrygent.

Ur. 23 lub 26 V 1851 w Puławach (Nowej Aleksandrii), był wnukiem Alojzego starszego (zob.), synem Edwarda (zob.) i Marii z Turowskich, bratankiem Alojzego młodszego (zob.). S. został ochrzczony 13 VII 1856 we Włostowicach koło Puław.

Naukę gry na fortepianie rozpoczął S. w Puławach u ojca. W r. 1862 wyjechał z rodzicami do Warszawy i wstąpił do Inst. Muzycznego. Grę fortepianową studiował nadal u ojca, naukę harmonii i kontrapunktu u Augusta Freyera, a po jego odejściu u Stanisława Moniuszki w l. 1866–7. Pierwsze znane kompozycje S-go pochodzą już z r. 1866: Romance. Duettino As-dur na skrzypce, wiolonczelę i fortepian, Polonez As-dur na fortepian, Kwintet smyczkowy, Kwartet smyczkowy c-moll, Sonata a-moll na fortepian, kilka mazurków i inne miniatury fortepianowe (Caprice-étude de concert, Fantaisie-étude, Impromptu-étude, Chant sans paroles, Nocturne), a także Fuga G-dur; zapewne w l. 1866–7 powstały Fuga C-dur i Fuga D-dur. Największymi kompozycjami tego okresu były dwa dzieła wokalno-instrumentalne: O Salutaris Hostia F-dur na czterogłosowy chór mieszany, kwintet smyczkowy i organy (zadedykowane 1 II 1866 Inst. Muzycznemu) oraz hymn Veni Creator C-dur na chór męski i orkiestrę. W czerwcu 1867 ukończył S. Inst. Muzyczny, otrzymując patent, «wielką nagrodę» z gry fortepianowej i pierwszą nagrodę z kontrapunktu; na publicznym popisie 23 VI t.r. wykonał „Allegro” z koncertu I. Moschelesa. Jako pianista i kompozytor zadebiutował (wśrod innych nagrodzonych uczniów Instytutu) 17 VII w sali Resursy Obywatelskiej, grając „Etiudę cis-moll” Fryderyka Chopina i własny Mazurek h-moll. T.r. prawdopodobnie uczestniczył w konkursie kompozytorskim, na który napisał Mszę (zachowało się jedynie Credo Es-dur na 4 głosy solowe, chór, kwintet smyczkowy i organy). Komponował utwory na orkiestrę: Symfonię a-moll, Uwertury c-moll i a-moll (wszystkie w r. 1867) oraz Uwerturę d-moll (1868), nie zdecydował się jednak na ich publiczną prezentację (lub nie miał na nią środków); ogółem stworzył sześć uwertur. Czuł się symfonikiem, nie dysponując jednak stałym zespołem, musiał swe kompozycje orkiestrowe wykonywać często w opracowaniach kameralnych. Napisał też wiele utworów wokalnych, zarówno na chór, jak na głos z towarzyszeniem zespołu kameralnego lub instrumentu klawiszowego, m.in. Modlitwę do Najświętszej Maryi Panny a-moll na kontralt i organy lub fortepian (1866?), a także pieśni z towarzyszeniem fortepianu, z których jednak większość pozostała w szkicach. Był również autorem 3 Pieśni w formie etiudy na fortepian (1868). Prowadził w tym czasie szkicownik kompozytorski, w którym notował nowe pomysły (przechowywany w B. Jag.).

Dn. 22 III 1868 w sali fabryki fortepianów Antoniego Hoffera przy ul. Elektoralnej w Warszawie dał S. pierwszy indywidualny koncert, występując jako pianista i dyrygent; wykonał pięć swoich utworów, m.in. Sextuor e-moll (zachowały się tylko dwie pierwsze części), Uwerturę e-moll na orkiestrę oraz Scène dramatique c-moll na wiolonczelę i kwintet smyczkowy. Planował podjąć dalsze studia muzyczne w Berlinie, toteż ze względu na złą sytuację materialną rodziny zorganizowano w sali Resursy Obywatelskiej jeszcze dwa jego koncerty w celu zebrania funduszy. S. wystąpił 11 XII 1868 i 14 V r.n. jako pianista i dyrygent, prezentując m.in. dzieła Karola Kurpińskiego, Chopina, Zygmunta Noskowskiego i F. Liszta oraz utwory własne: Concert Ouverture Nr 3 in g-moll, Hommage à Mendelssohn-Bartholdy. Grande Marche pour l’orchestre G-dur, Trio fortepianowe oraz Ave Maria na głos i kwintet smyczkowy; wsparli go wówczas wybitni wykonawcy: siostra matki Józefa Turowska-Leśkiewiczowa i Noskowski.

Pod koniec czerwca 1869 wyjechał S. do Berlina; utrzymywał się tam z przyznanego w r. 1870 stypendium Warszawskiego Tow. Muzycznego oraz z lekcji gry na fortepianie. Przez ponad pół roku studiował prywatnie kompozycję u F. Kiela, osiągając znakomite wyniki, potwierdzone zaświadczeniem z 5 II t.r. Następnie doskonalił grę na fortepianie u T. Kullaka w Neue Akademie der Tonkunst; jego błyskawiczne postępy skłoniły Kullaka do powierzenia mu nauczania tamże w jednej z klas fortepianu. W Berlinie na publicznych koncertach prezentował S. własne utwory, w tym powstałe już po wyjeździe z Warszawy Allegro appassionato c-moll na fortepian (październik 1869) oraz jedno ze swych najwybitniejszych dzieł Sonatę d-moll na fortepian (1870). Prawdopodobnie w czasie pobytu w Berlinie w r. 1869 skomponował Lied [...] A-dur na róg i orkiestrę lub fortepian. Dn. 12 III 1871 «urozmaicał biegłą grą swoją» polskie przedstawienie teatralne, urządzone przez berlińskie Tow. Przemysłowe, a 26 III t.r. razem z profesorami Akademii wykonał „Trio c-moll” F. Mendelssohna.

S. chorował na gruźlicę; w wyniku przeziębienia na koncercie muzyki R. Wagnera w Berlinie stan jego pogorszył się. Wezwany przez ojca wrócił w grudniu 1871 do Warszawy. Dn. 24 I 1872 na koncercie Tow. Muzycznego wykonano jego Wariacje na kwartet smyczkowy G-dur, nie wiadomo jednak, czy S. był wówczas obecny. Utwór spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem krytyki, która podkreślała zwłaszcza samodzielność kompozytora: «wariacji tych jest spora cyfra, ale w żadnej nie dostrzegliśmy komunału, niewolniczego postępowania ubitemi drogami ani naśladownictwa lub zbytniego przejmowania się ulubionym mistrzem» („Kur. Warsz.” 1872 nr 19). W czerwcu t.r. wyjechał S. do sanatorium w Salzbrunn (obecnie Szczawno Zdrój), a następnie do Meranu w Alpach. Jeszcze w Berlinie napisał Wariacje d-moll na fortepian; w tym okresie powstała Sonata na skrzypce i fortepian (obecnie zaginiona), będąca, wg Noskowskiego, jego najpiękniejszym dziełem.

S. dojrzał jako kompozytor w ciągu zaledwie trzech lat (1869–72). W tak krótkim czasie nie zdołał wydać żadnego utworu, a jego rękopisy noszą ślady pośpiechu i napięcia, w jakim pracował, mając zapewne świadomość swej nieuleczalnej choroby. Mimo to, zdaniem Stanisława Golachowskiego, «w Polsce przed wystąpieniem Stolpego mógł poszczycić się równie doskonałymi kompozycjami, stworzonymi w tak młodym wieku – jedynie Chopin». Twórczość S-go cechuje bogata inwencja melodyczna, świetne opanowanie środków kompozytorskich wytworzonych przez muzykę europejską doby romantyzmu (Chopina, Mendelssohna, Wagnera, R. Schumanna), młodzieńcza fantazja i dynamizm narracji, a zarazem szacunek dla klasycznego piękna i formy. Występy i kompozycje S-go spotykały się zazwyczaj z przychylnym przyjęciem recenzentów, wiążących z artystą duże nadzieje; wg Jana Kleczyńskiego S. otrzymał od Boga dar, «który go może kiedyś uczynić jednym z najpierwszych w swoim zawodzie». Zdarzały się jednak również głosy krytyczne: «lubuje się w zastraszającej łamaninie palcy, w strasznym huku i puku, z którego ucho profana, oprócz wątpliwej czasami harmonii, nic usłyszeć, nic zrozumieć nie zdoła» („Tyg. Wpol.” 1871). Ogółem skomponował ok. 90 utworów, z których ok. 20 można uznać za ukończone, chociaż najczęściej pozostały w brulionach. Niemal wszystkie znane obecnie utwory, zarówno autografy, jak rękopiśmienne kopie oraz szkice i wersje alternatywne, przechowywane są w Krakowie w Bibliotece Jagiellońskiej. S. zmarł 7 IX 1872 w Meranie, tam też został pochowany 9 IX. Dn. 13 IX w kościele p. wezw. św. Józefa Oblubieńca na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odprawiono w jego intencji nabożeństwo żałobne.

Rodziny S. nie założył.

Twórczość S-go szybko uległa niemal całkowitemu zapomnieniu. Jedynie dzięki staraniom pianisty Józefa Wieniawskiego wydana została wykonywana przez niego Sonata fortepianowa d-moll (W. 1875, ponowne wyd. w oprac. Marii Wiłkomirskiej, W. 1957); już w r. 1900 Aleksander Poliński ubolewał, że prawie wszystkie kompozycje tego «po Chopinie i Moniuszce może najgenialniejszego z polskich kompozytorów» zaginęły. Większe zainteresowanie utworami S-go pojawiło się na początku XXI w.; ukazały się wydania trzech jego kompozycji (Scène dramatique, Sextet fortepianowy e-moll oraz Wariacje na kwartet smyczkowy, W. 2003) w opracowaniu Andrzeja Wróbla, a Fundacja «Pro Musica Camerata» rozpoczęła nagrywanie utworów S-go w wykonaniu Zespołu Kameralistów «Camerata Vistula» (Opera omnia, W. 2004 I) na płytach kompaktowych.

 

Rycina przez Franciszka Tegazzo, reprod. w: „Tyg. Ilustr.” 1872 nr 249; – Słown. Muzyków Pol.; Słownik pianistów polskich, W. 2003; – Golachowski S., Antoni Stolpe. Szkic biograficzny, „Muzyka Pol.” 1935 nr 7 s. 169–85 (dot. całej rodziny); Iwaszkiewicz J., Spotkania z Szymanowskim, Kr. 1947 s. 143–4; Kania E., Ze świata muzycznego, „Tyg. Ilustr.” 1867 nr 409 s. 40; Kleczyński J., Ruch muzyczny, „Bluszcz” 1868 nr 51 s. 334; tenże, Ze świata muzycznego, „Tyg. Ilustr.” 1868 nr 51 s. 295; Kozłowska-Lewna A., Polska sonata fortepianowa 1845–1910 na tle sonaty ogólnoeuropejskiej, Gd. 1994 s. 91–6, 123, 125–7, 146, 153–5; Münchheimer A., Przegląd muzyczny, „Bibl. Warsz.” 1868 t. 2 s. 348–9; Poliński A., Dzieje muzyki polskiej w zarysie, Lw. 1907; tenże, Nasz świat muzykalny. Ant[oni] Stolpe, „Kłosy” 1888 nr 1192; Rutkowska A., Rola społeczna Instytutu Muzycznego Warszawskiego i znaczenie jego działalności dla polskiej kultury muzycznej, W. 1980 s. 50–1, 68; Sikorski J., Wiadomości literackie, artystyczne i naukowe, „Gaz. Pol.” 1868 nr 275; Strumiłło T., Szkice z polskiego życia muzycznego XIX wieku, Kr. 1954 s. 225–30; Z dziejów polskiej kultury muzycznej, Kr. 1964 II; Żeleński W., Przegląd muzyczny, „Kłosy” 1875 nr 520 s. 379; Żychliński, Kronika rodzin, P. 1877 s. 427 (błędna data śmierci S-go); – „Gaz. Pol.” 1868 nr 272; „Kur. Warsz.” 1869 nr 100, 104, 1872 nr 16, 19, 1900 nr 46; „Tyg. Wpol.” 1871 nr 15 s. 188, 1872 nr 3 s. 42; – Nekrologi i wspomnienia pośmiertne z r. 1872: „Bluszcz” nr 44 s. 350, „Gaz. Pol.” nr 200, „Gaz. Warsz.” nr 200, „Kur. Codz.” nr 199, „Kur. Warsz.” nr 199, „Przegl. Tyg.” nr 37 s. 291, „Tyg. Ilustr.” nr 249 (Z. Noskowski), „Tyg. Wpol.” nr 40 s. 541, „Wędrowiec” nr 142 s. 191, „Wieniec” nr 78 s. 719–20.

                                                                                                                                                                                                          Barbara Chmara-Żaczkiewicz

 

 
 

Powiązane zdjęcia

   

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.